A SZARVASI AGRÁRSZAKOKTATÁS ÉVFOLYAMTABLÓI 1930 – 1965.

A SZARVASI AGRÁRSZAKOKTATÁS ÉVFOLYAMTABLÓI 1930 – 1965.

A szarvasi agrárszakoktatás évfolyamtablói 1930 – 1965. Szerk.: Kovács Pál és Szitó János. Tessedik Öreggazdász Egyesület, Szarvas, 2017, 46 p.
Az iskola életében bekövetkezett szerkezeti és működési változások időszakonként az iskola nevének megváltoztatását is okozták. Mindezek mellett megállapítható, hogy a mindenkori végzős hallgatók és az őket elméleti és gyakorlati szakmai ismeretekkel felvértező tanári kar közös évfolyamtablót készített, amely egymást követő sorban az épületen belül került kifüggesztésre. A végzős hallgatók a búcsúzáskor rendszerint megfogadták, hogy legalább ötévenként találkozót hívnak össze, ahol volt tanáraik körében tájékoztatást adnak előmenetelükről, és felidézhetik az iskolában töltött évek közös élményeit.
A Felsőfokú Mezőgazdasági Technikummá válás (1960-1970) időszakában történt új épületek megvalósulása idején számos évfolyamtabló megsemmisült, vagy nyomtalanul eltűnt.
2007. március 20-án megalakult a Tessedik Öreggazdász Egyesület és kérte cégbírósági bejegyzését. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma Pk.60.062/2007/6. Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám 2665. Az Egyesület és az iskola akkori vezetése között együttműködési megállapodás jött létre, amely tartalmazta a kibővült, és az iskola 80. éves jubileuma alkalmából 2007. október 18-án megnyitott Iskolatörténeti Állandó Kiállítás gondozását is.
A fentebb említett hiányzó tablókat részben sikerült fotó másolatban pótolni. A következő évfolyamtablókat viszont nem, ezért azokon csak nevek szerepelnek: 1929/30; 1932/33; 1933/34; 1934/35. Az oktatási törvény változása miatt 1954-ben nem volt kibocsátás. Az 1964/65 tanév nappali tagozata egyáltalán nem rendelkezik tablóképpel, és eddig nem is pótolták. Kérjük, hogy ha valakinél előkerül ilyen évjáratú tablókép, akkor értesítse az Egyesület elnökségét, vagy küldjön másolatot a következő címre: Tessedik Öreggazdász Egyesület, 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
A Kar ingatlan hasznosítás optimalizálása címen 2016. április 26-án elrendelte az iskolatörténeti kiállítás visszahelyezését a Tessedik Könyvtárba. Ezen intézkedés a könyvtár nyitvatartási idejében a kiállítás látogatható. A jelentős helyet igénylő tablók, továbbá más tárgyak (festmények, képek stb.) időlegesen raktáron maradnak.
Tekintettel az adott helyzetre az Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy az Iskolatörténeti gyűjteményt fokozatosan digitalizálja. Az 1930 – 1965 időszak tablókönyvét nyomtatott formában is közreadja az iskola 90 éves jubileuma tiszteletére.

Comments are closed.