Bemutatkozás

Bemutatkozás

Tessedik Öreggazdász Egyesület

   A szarvasi Tessedik Öreggazdász Egyesület 2007. március 20-án alakult meg. Jogelődünket a szarvasi m. kir. Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet első végzős növendékei hozták életre 1930-ban.

Alapszabályunk tartalmazza fontosabb céljainkat, egyebek között: Az alma mater mindenkori szellemi és tárgyi értékeinek összegyűjtése, gyarapítása és megőrzése. A Szarvason történő agrárképzés segítése az Egyesület sajátos eszközeivel. Az iskolához való ragaszkodás ébrentartása, hagyományainak megőrzése és ápolása.

Az alakuló közgyűlésen 30 alapító tag írta alá a jelenléti ívet. Az Egyesületnek jelenleg közel 100 nyilvántartott tagja van. Az ügyeket választott testület intézi: 11 tagú elnökség és háromtagú felügyelő bizottság.

Céljaink megvalósításához a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Karának jogutódja 1 , a Szent István Egyetem Agrár és Gazdaságtudományi Kar Tessedik Campusa (a továbbiakban Kar) és a Tessedik Öreggazdász Egyesület együttműködik egymással írásos megállapodás alapján. Szerénytelenség nélkül megállapíthatjuk, hogy az Egyesület lelkes, aktív, gyakran önfeláldozó tevékenysége eredményes volt, s megfelelt az alapszabályban rögzített céljainknak. Legfontosabb eredményeink között említjük a következőket: Közadakozással megteremtett forrásból elkészítettük, és a Kar udvarán felállítattuk a szarvasi gazdászszobor-együttest a Szarvasi Gazdász emlékére. Iskolatörténeti állandó kiállítást hoztunk létre, melynek fenntartását és fejlesztését folyamatosan végezzük. A Kar biztosított helységet elhelyezésére, megteremtettük a dokumentumok kulturált bemutatásának technikai feltételeit. 2007-ben kiadtuk a szarvasi agrárszakoktatás 80 éves történetéről szóló jubileumi kiadványunkat. A Karral közösen szerkesztjük az immár második évtizedébe lépett Agrártörténeti füzeteket. 2017-ben megjelent a füzetek 50. jubileumi száma. Megváltoztattuk a sorozat jellegét. Nagy súlyt helyezünk az iskolatörténetére, jeles tanáraink, itt végzett diáktársaink életútjának bemutatására, de a környék hajdani mezőgazdaságának bemutatására is. Helyet adtunk a Tudományos Diákköri Konferencián legjobb minősítést elért dolgozatok közlésére. Tervbe vettük aktuális szakmai témák közlését is.

A bikazugi major és a volt Gazdasági Tanintézet egyes objektumainak műemléki védettségének elérése céljából eredményes lépéseket tettünk, ma már ezek az ingatlanok műemléknek minősülnek. A 2017 – 2022 évekre szólóan, öt évre megválasztott tisztségviselők is hasonló szellemben kívánják folytatni a munkát.

Elnök: Molnár György
Elnökhelyettes: Kovács Pál
Elnökségi tagok: Besenczy Zoltán, Hidasiné Sztancsik Anna, Koppányi Pál,
dr. Molitorisz Pál, Molnár György, Montvajszki László, Oláh Géza, Rágyanszki Erzsébet, Szebegyinszki János
A Felügyelő Bizottság elnöke: Antal György
Bizottsági tagok: dr. Bagi László, Körmendi Sándor

Magyarázat:
1 – A Kormány 1006/2018. (II. 1.) Korm. határozata alapján 2018. február 1. napjától SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Szarvas néven működik.