Az Tessedik Öreggazdász Egyesület

Bemutatkozik egyesületünk

A szarvasi Tessedik Öreggazdász Egyesület 2007-ben, immár 16 éve alakult meg. Jogelődünket a szarvasi m. kir. Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet első végzős növendékei hívták életre 1930-ban.

Fontosabb céljainkat Alapszabályunk tartalmazza:

Az alma mater mindenkori szellemi és tárgyi értékeinek összegyűjtése, gyarapítása és megőrzése. Segíteni az agrárszakoktatás (a továbbiakban Intézet) munkáját, feltárni ennek lehetőségeit. Ébren tartani az iskolához való ragaszkodást, megőrizni hagyományait.

Az alakuló közgyűlésen 30 alapító tag írta alá a jelenléti ívet. Az Egyesületnek jelenleg ma már közel 100 nyilvántartott tagja van. Az ügyeket választott testület, az 5 tagú Elnökség intézi.

Céljaink megvalósításához a mindenkori szarvasi agrárszakoktatást végző Intézet és az Egyesület írásos megállapodás alapján együttműködik egymással. Az utóbbi években egyre szorosabb és gyümölcsöző kapcsolatot építettünk ki a Szarvasi Arborétum vezetésével.

Alapító elnökünk dr. Köhler Mihály volt, elnöki tisztséget töltöttek be Gyulavári András, Kovács Pál és Molnár György öreggazdászok. Az Egyesület elnöke jelenleg Kugyela János.

Az Egyesület az elmúlt másfél évtizedben jelentős eredményeket ért el. Álljunk meg egy pillanatra, s tekintsük át az eddig végzett munkánkat. Ezúttal csak a legfontosabb eredményeinket említjük:

  • Közadakozással megteremtett forrásból elkészítettük és az Intézet udvarán felállítattuk a szarvasi gazdászszobor-együttest a Szarvasi Gazdász emlékére.

  • 2007-ben kiadtuk a szarvasi agrárszakoktatás 80 éves történetéről szóló jubileumi kiadványunkat.

  • Iskolatörténeti állandó kiállítást hoztunk létre, melynek fenntartását és fejlesztését folyamatosan végezzük. Kezdetben az Intézet, majd az Arborétum biztosított helységet elhelyezésére, megteremtve a dokumentumok kulturált bemutatásának technikai feltételeit.

  • Az Intézettel közösen szerkesztettük az Agrártörténeti Füzeteket (15-56. sz.) 41 számot adtunk ki. Megváltoztattunk a sorozat jellegét, nagyobb súlyt helyezünk az iskolatörténetére, neves tanáraink, itt végzett jeles diáktársaink, a környék hajdani mezőgazdaságának bemutatására. Helyet adtunk a Tudományos Diákköri Konferencián legjobb minősítést elért dolgozatok közlésére. A Füzetek forrásértékűek, nemcsak az agrártörténet, de a település története szempontjából is.

További célunk, hogy megállítsuk az Egyesület elöregedését, újabb, a fiatalabb korosztályhoz tartozók felvételével. Az elmúlt években e téren kedvező folyamatoknak lehetünk tanúi.

A gazdász szobor együttes bár nagyon szép helyen került felállításra, de többnyire még az Intézet udvarán járók számára sem látható. Célunk, hogy megfelelő helyre történő áthelyezésével mind a város lakói, mind az idegenforgalom számára felidézhessük a szarvasi agrárszakoktatás, a hajdani nagyhírű Középfokú Gazdasági Tanintézet hőskorát, bemutassuk a hajdani szarvasi gazdászt.